O projekcie

Projekt badawczy NCN 2017-2019 „Crowdsourcing a organizacyjne uczenie się - perspektywa organizacji publicznych” (konkurs SONATA, nr ref.: 2016/21/D/HS4/01791) dotyczy identyfikacji znaczenia crowdsourcingu dla organizacyjnego uczenia się organizacji publicznych. Przedmiotem dociekań badawczych będzie analiza wielopoziomowa crowodsourcingu: ujęcie organizacyjne, indywidualne, społeczności wirtualnych oraz systemu. Realizacja projektu przyczyni się do poszerzenia i rozwoju teorii zarządzania. Po pierwsze, testowanie hipotez posłuży empirycznemu uzasadnieniu znaczenia crowdsourcingu dla organizacyjnego uczenia się. Po drugie projekt stanowi bezpośrednią odpowiedź na wyznaczane w literaturze przedmiotu kierunki. Po trzecie, badania uwzględniają postulowaną przez badaczy konieczność analizowania crowdsourcingu na trzech poziomach.